Đề cuối học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Khuyến – Hải Phòng

Tham gia group học tập toán
Ôn Thi Chuyên Toán Free
Luyện thi vào 10 free

NGOC HIEN ACADEMY giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Khuyến, thành phố Hải Phòng; đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải chi tiết tự luận.

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Nguyễn Khuyến – Hải Phòng:
+ Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) nếu thỏa mãn điều kiện nào sau A. Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α). B. Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng song song nằm trong mặt phẳng(α). C. Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (α). D. Đường thẳng d vuông góc với một đường thẳng bất kì nằm trong mặt phẳng (α).
+ Mệnh đề nào sau đây sai A. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường thẳng này tới đường thẳng kia. B. Khoảng cách từ một đường thẳng tới một mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc đường thẳng tới mặt phẳng. C. Khoảng cách từ một đường thẳng tới một mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mặt phẳng tới đường thẳng. D. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mặt phẳng này tới mặt phẳng kia.
+ Cho hàm số 1 2 1 x y x có đồ thị là (C). Gọi điểm Mx y 0 0 với 0 x −1 là điểm thuộc (C). Biết tiếp tuyến của (C) tại điểm M cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A B và tam giác OAB có trọng tâm G nằm trên đường thẳng d xy 4 0. Tính giá trị của P 0 0 4 2 x y?

Tải File PDF tại ĐÂY
NGỌC HIẾN ACADEMY