Đề cương học kỳ 2 Toán 11 năm 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa – Hà Nội

Tham gia group học tập toán
Ôn Thi Chuyên Toán Free
Luyện thi vào 10 free

NGOC HIEN ACADEMY giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tài liệu đề cương hướng dẫn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 11 năm học 2022 – 2023 trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11:
1 DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN: Câu hỏi TN: 20 câu – Bài tập TL: 07 bài.
+ Xác định số hạng tổng quát; xét tính tăng giảm, tính bị chặn của một dãy số.
+ Xác định số hạng tổng quát, số hạng U1, công sai d; tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.
+ Xác định số hạng tổng quát, số hạng U1, công bội q; tính tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân.
+ Vận dụng CSC, CSN vào một số bài toán ứng dụng thực tế.
2 GIỚI HẠN: Câu hỏi TN: 20 câu – Câu hỏi TL: 06 bài.
+ Tính giới hạn của một dãy số.
+ Tính giới hạn của một hàm số tại một điểm, tại vô cực; tính giới hạn một bên.
+ Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm, trên một tập cho trước.
+ Xét sự tồn tại nghiệm của một phương trình.
3 ĐẠO HÀM: Câu hỏi TN: 10 câu – Câu hỏi TL: 06 bài.
+ Tính đạo hàm của một hàm số tại một điểm.
+ Tính đạo hàm của một hàm số trên tập xác định.
+ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết hoành độ tiếp điểm, hệ số góc.
HÌNH HỌC 11:
4 QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN: Câu hỏi TN: 10 câu – Bài tập TL: 5 bài.
+ Xác định và chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Một số bài toán sử dụng tính chất của hai mặt phẳng song song.
5 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN: Câu hỏi TN: 20 câu – Bài tập TL: 12 bài.
+ Xác định các đẳng thức véctơ, các tính chất đúng về véctơ trong không gian.
+ Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc trong không gian.
+ Xác định và tính số đo góc: giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng.
+ Tính khoảng cách: từ một điểm đến mặt phẳng, giữa hai đường thẳng chéo nhau, giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
+ Xác định và tính diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng có quan hệ vuông góc.

Tải File PDF tại ĐÂY
NGỌC HIẾN ACADEMY