Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định

Tham gia group học tập toán
Ôn Thi Chuyên Toán Free
Luyện thi vào 10 free

NGOC HIEN ACADEMY giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi khảo sát chất lượng cuối học kỳ 2 môn Toán 10 năm học 2022 – 2023 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; đề thi gồm 02 trang, hình thức 30% trắc nghiệm + 70% tự luận, thời gian làm bài 90 phút; đề thi có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

Trích dẫn Đề thi học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2021 và ước tính 2022 được cho trong bảng sau: Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 GDP(%) 6,42 6,99 6,69 6,94 7,47 7,36 2,87 2,56 8,02 (Theo: Niên giám thống kê của năm 2014 đến năm 2021 và gso.gov.vn). Tính số trung bình và phương sai của mẫu số liệu này (kết quả tính phương sai làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Người ta đo được khoảng cách AB 50 m CAB 45 và CBA 70 (như hình dưới đây). Tính khoảng cách từ A đến gốc cây C trên cù lao (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A 1 1 B 3 3 và đường thẳng có phương trình x 2 0 y. a) Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm AB. b) Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng. c) Lập phương trình đường tròn đường kính AB. d) Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng sao cho tam giác MAB vuông tại M.

Tải File PDF tại ĐÂY
NGỌC HIẾN ACADEMY